Zorg- en onderwijs instellingen worden steeds zakelijker georganiseerd. Deze  veranderingen op de werkvloer kunnen de oorzaak zijn, dat een groeiend aantal medewerkers zich niet gezien of erkend voelt in hun kwaliteiten. Juist in deze beroepsgroep is het dagelijks kunnen werken vanuit passie en sociale zingeving een persoonlijke noodzaak. Als deze kwaliteit afgevlakt wordt door veranderende organisatiestructuren kan dat verschillende klachten geven zoals vermoeidheid, depressie en burn-out.

Het is geen geheim dat steeds meer werknemers in de zorg en het onderwijs overwegen een ander beroep te kiezen of door te gaan als zelfstandig ondernemer. Dat zou niet alleen een enorm verlies van kennis en ervaring zijn maar ook niet gewenst voor de doelgroepen.

De huidige werkomstandigheden lijken af te koersen op een punt dat het onvermijdelijk lijkt dat werkgevers in deze sectoren zullen moeten gaan investeren in het behoud van hun personeel.

De coaching/begeleiding is gericht op 2 doelen:

  1. Medewerkers behouden door preventieve begeleiding en behoeden voor uitval door burn-out of andere stressklachten.
  2. Medewerkers begeleiden bij burn-out en/of andere stressklachten bij terugkeer van de werkplek.

Medewerkers die ziek thuis zitten, kan een traject aangeboden worden waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Coaching en therapie bij (terugdringen)ziekteverzuim, trauma en conflicten
  • Oorzaak (dreigend) ziekteverzuim
  • Persoonlijke vragen op mentaal, emotioneel of fysiek gebied behandelen en daar coaching en begeleiding op inzetten

Organisaties en instellingen kunnen wij ondersteunen bij:

Scroll to Top