Tinnitus (oorsuizen) vraagt om aandacht voor jouw persoonlijke situatie.

Behandeling van tinnitus is een persoonlijke zaak. Het is belangrijk om breder te kijken dan puur naar de medische klacht. Bij sommige mensen is het bekend waardoor de tinnitus is ontstaan maar de meeste mensen hebben geen idee waar het mee te maken heeft. Na onderzoek is gebleken dat deze aandoening door veel dingen veroorzaakt kan worden. Voorbeelden hiervan zijn lawaai, medicijnen, hoge bloeddruk, voeding en trauma.

Tijdens mijn onderzoek naar behandelmethoden bij tinnitus bleek dat communicatie een heel belangrijk aspect is bij het leren omgaan met tinnitus. Het gaat om de manier waarop je contact legt met zowel de buitenwereld als je eigen binnenwereld. Er is helaas geen eenduidige oplossing voor het behandelen van tinnitus maar gelukkig zijn er wel mogelijkheden die je verder helpen. Het behoeft nauwelijks betoog dat langdurige blootstelling aan geluiden tot grotere problemen kan leiden. Mensen die daar continu mee te maken krijgen, ondervinden na verloop van tijd regelmatig ernstige problemen. Enkele voorbeelden zijn uitputting, depressiviteit, sociaal isolement, slechthorendheid, lawaaiklachten. Ook tikkende geluiden zoals het lopen over een parketvloer wordt als zeer naar ervaren.
Tinnitus is niet eenzijdig met een bepaalde therapie te behandelen, maar vraagt altijd om een persoonlijke aanpak. En daarin speelt je persoonlijke verhaal een heel belangrijke rol. Er komen dan verschillende vragen naar boven die beantwoord moeten worden en die een rol spelen bij het maken van jouw behandelplan. Hoe lang heb je al last van tinnitus? Zijn er ook nog andere klachten? Wat heb je meegemaakt in je leven en wat heb je daarbij ervaren? Dit zijn enkele vragen die van belang zijn om je klachten goed in kaart te kunnen brengen en om een behandelplan te kunnen maken om deze effectief te kunnen aanpakken.

Na aanleiding van het intake gesprek wordt een behandelplan opgesteld. Dat bestaat meestal uit een aantal gesprekken, specifieke behandelingen en persoonlijke adviezen.

Ook omgaan met tinnitus op de werkvloer komt aan de orde.

Doorgaans vraagt de behandeling van tinnitus om vijf tot tien sessies. Daarmee worden uitstekende resultaten geboekt. En natuurlijk worden de effecten van de behandeling en de voortgang regelmatig geëvalueerd.

Vul onderstaand formulier in als je een afspraak wilt maken voor een intake of meer informatie wenst

Scroll to Top