HRM kan ondersteund worden met de selectie van personeel als het gaat om belangrijke keuzes. Als er meerdere kandidaten zijn met vergelijkbare competenties wordt  de keuze lastig.

Bedrijven op zoek naar personeel richten zich vooral op competenties en minder of iemand bij de bedrijfscultuur en –sfeer past. Het gebrek aan aandacht op dit punt kan precies voor teleurstelling zorgen als de kandidaat eenmaal in dienst is genomen.

Ik ondersteun de personeelswerving door aan te schuiven bij de sollicitatiegesprekken. Ik stel in principe geen vragen maar let op non verbale en energetische aspecten.

Na de gesprekken verstrek ik een advies over de kandidaat dat naast het oordeel van HRM gelegd kan worden.

Scroll to Top