Een team laten samenwerken van mensen met verschillende competenties zodat zij samen meer zijn dan de som der delen.  Het blijkt lastig te zijn om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.  Of als er een nieuwe medewerker aan het team wordt toegevoegd, wat gebeurt er dan in de groep?

Het is interessant om te onderzoeken op welke hoofdpunten de teammedewerkers zich verbinden, onderscheiden en waar dat tot frictie kan leiden.

Ik zoek naar de collectieve patronen in het gedrag en denken in de groep. Als dat in kaart is gebracht, kan de bewustwording van het team verhoogd worden. Zo kan het denken en handelen van het team in beweging gebracht worden.

Het coachen en inzicht geven op de eigen competenties en die van de andere teammedewerkers stimuleert de eigen verantwoordelijkheid en drijfveren tot samenwerking. Als dit helder in kaart wordt gebracht, is het ook duidelijk aan welke kwaliteiten toekomstige medewerkers  moeten voldoen.

Scroll to Top