Hier vind je de privacy verklaring van Angela Dol. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Angela Dol.

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Angela Dol. Angela Dol is een Coaching Praktijk. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Angela Dol verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

1 Doel gegevens

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Angela Dol via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

2 Ontvangers

NetBase BV

De e-mail van Angela Dol wordt gehost bij NetBase BV. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van NetBase BV.

3 Opslagperiode

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Angela Dol via mail of een afspraak maakt voor behandeling, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en telefoonnummer, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Nieuwsbrief

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een
mail te sturen naar info@angeladol.nl.

4 Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Angela Dol of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

5 Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Angela Dol vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Angela Dol. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Angela Dol.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Angela Dol opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Angela Dol al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Angela Dol vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Angela Dol niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik bij bezwaar

Wil jij niet dat Angela Dol jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@angeladol.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

6 Plichten

Angela Dol verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Angela Dol via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Angela Dol met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Angela Dol behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Angela Dol dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Angela Dol te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Scroll to Top